Aleksandra Grzejszczak

Aleksandra Grzejszczak
kandydatka na radną

Aleksandra Grzejszczak

Aleksandra Grzejszczak – nauczycielka, działaczka społeczna (w momencie wybuchy wojny na Ukrainie pomocą służyłam na punkcie zbierania artykułów dla uciekających rodzin w SP1), wolontariuszka związana ze Szlachetną Paczką, świetlicą środowiskową „O uśmiech dziecka”, hospicjum onkologicznym w Bramkach. Od lat związana ze Szkołą Podstawowa nr 1 w Błoniu, w której pełnię odpowiedzialną funkcję zastępcy dyrektora.

Szanowni Państwo,

moja córka powiedziała mi ostatnio, że nie wyobraża sobie przyszłości w mieście, w którym się wychowuje. To było podstawą mojego poważnego myślenia o kandydowaniu!!! Świadomość, że od wielu lat problemy mieszkańców nie są rozwiązywane, a młodzi ludzie chcą od nas uciekać!!!
Dlatego nie piszę, nie obiecuję!!!

Działam na rzecz:

– poprawienia stanu zdrowia psychicznego młodzieży
– organizowania imprez kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych na terenie gminy
– poprawy indywidualnego komfortu życia mieszkańców naszej gminy

Moje priorytety:
– wspieranie inicjatyw rozwojowych w Błoniu
– działanie na rzecz sprawnego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Zdrowia
– działanie na rzecz rozwoju oświaty
– działanie na rzecz kobiet
– żłobek- nie ma w gminie żadnej państwowej instytucji, która pomogłaby rodzinom w wychowaniu dziecka do lat trzech
– zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży
– wsparcie rodzin w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej.