Aneta Cegłowska

Aneta Cegłowska
kandydatka na radną

Aneta Cegłowska

Szanowni Mieszkańcy Błonia,

Zdecydowałam się podjąć wyzwanie i kandydować do Rady Miejskiej w Błoniu.

Jestem obecnie członkiem zarządu naszej spółdzielni mieszkaniowej, i to doświadczenie skłoniło mnie do jeszcze większego zaangażowania w służbę dla społeczności.

Posiadam również doświadczenie zawodowe prowadząc firmę. W swojej pracy doskonaliłam umiejętności podejmowania decyzji oraz skutecznej organizacji, co na pewno wykorzystam, działając w Radzie Miejskiej.

Wierzę głęboko, że moje doświadczenie w zarządzaniu spółdzielnią mieszkaniową oraz prowadzenie własnej firmy może być wartościowym wkładem w prace na rzecz mieszkańców Błonia. Czuję się zobowiązana do dbania o sprawy lokalne oraz podejmowania decyzji, które wpłyną na poprawę jakości życia naszej społeczności.

Wielokrotnie miałam okazję poznać wiele z Was i słuchać Waszych potrzeb. Teraz, jako kandydatka do Rady Miejskiej, chcę jeszcze skuteczniej przyczynić się do rozwoju naszego pięknego miasta. Uważam, że moje zaangażowanie w lokalne sprawy, troska o infrastrukturę, edukację, oraz wspieranie inicjatyw społecznych mogą przynieść korzyści każdemu mieszkańcowi Błonia.

Pragnę, aby Błonie stało się miejscem dynamicznego i zrównoważonego rozwoju. Jako radna chciałabym wpłynąć na poprawę infrastruktury, rozwijanie oferty kulturalnej i edukacyjnej oraz tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym.

Moim priorytetem jest zrównoważony rozwój, dzięki któremu chronimy nasze dziedzictwo przyrodnicze, dbamy o ekologię oraz stwarzamy warunki do godziwego rozwoju dla każdego mieszkańca.

Proszę Was o wsparcie mojej kandydatury. Razem możemy wprowadzić pozytywne zmiany i tworzyć miejsce, w którym każdy z nas czuje się komfortowo. Działajmy wspólnie dla rozwoju i przyszłości naszego pięknego miasta.

Z poważaniem

Aneta Cegłowska 

Kandydatka na radną