Mateusz Zawilski

Mateusz Zawilski
kandydat na radnego

Mateusz Zawilski

Szanowni Państwo, ubiegam się o mandat radnego.
Mam 28 lat, jestem rodowitym mieszkańcem naszej gminy, mieszkam w niej od urodzenia. Prowadzę własną działalność.
Posiadam wykształcenie wyższe. Ukończyłem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Wychowałem się w rodzinie patriotycznej, wielu moich krewnych było żołnierzami Armii Krajowej. Jestem członkiem Rady Pamięci Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej; działam w radzie, uczestnicząc w uroczystościach patriotycznych, a także pomagając w ich przygotowaniu.
Startuję, bo chcę pomagać ludziom w różnych sytuacjach życiowych. Problem każdego z Państwa będzie moim problemem.