Aneta Piotrowska

Aneta Piotrowska
kandydatka na radną

Aneta Piotrowska

Drodzy znajomi oraz mieszkańcy gminy Błonie.

Nazywam się Aneta Piotrowska i  postanowiłam kandydować do Rady Miejskiej w nadchodzących wyborach samorządowych  7 kwietnia .

Moja decyzja, jest oparta na świadomości i przekonaniu, że radny powinien być otwarty na dialog i gotowy do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej, działać zgodnie z zasadami etyki i moralności, kierując się dobrem wspólnym i nie ulegać wpływom osobistym czy partyjnym. Działać aktywnie i podejmować konkretne wysiłki mające na celu poprawę warunków życia w swojej społeczności

Prywatnie jestem szczęśliwą mężatką i matką 2 dzieci. Prowadzę wraz mężem gospodarstwo rolne. Posiadam wykształcenie z zakresu finansów i rachunkowości oraz ukończone studia na kierunku ekonomiki przedsiębiorstw. Zdobytą wiedzę wykorzystuje w prowadzeniu własnej działalności. Rozwój naszego gospodarstwa następuje nie tylko dzięki wiedzy, zaangażowaniu, ciężkiej pracy, ale również umiejętności współpracy z klientami oraz innymi ludźmi. Mam nadzieje, że moje doświadczenie w tych obszarach pozwoli mi aktywnie działać na rzecz rozsądnego, zrównoważonego rozwoju gminy, a w szczególności  na efektywniejszym i bardziej racjonalnym wydawaniu rozdysponowywaniu pieniędzy z budżetu gminy.

Mieszkając na terenach wiejskich, wiem z jakimi problemami boryka się lokalna społeczność. Chciałabym mocno zaangażować się na rzecz rozwoju obszarów wiejskich gminy Błonie, które nadal wymagają wsparcia ze strony samorządu. Moje działania będą szczególnie ukierunkowane na rozwój i poprawę infrastruktury drogowej oraz inwestycje w modernizację wodociągów i kanalizacji. Chcę działać w również w zakresie promocji lokalnej kultury oraz wspierać edukację artystyczną dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Błonie.

“Najbardziej autentyczni ludzie są ci, którzy potrafią utrzymać równowagę wobec największych skrajności.” Camus 

Zdecydowałam się startować z listy KWW Marzena Cichewicz jako kandydatka niezależna i bezpartyjna, będę działać na podstawie własnych przekonań, wartości i programu. Liczę na wasz głos i wsparcie, dzięki czemu będę mogła was reprezentować w Radzie Miejskiej Błonia.

 Z poważaniem Aneta Piotrowska