Nasz program

Program wyborczy

Z radością przedstawiamy Państwu program naszego KWW Marzeny Cichewicz Projekt Błonie Samorząd dla Mieszkańców, który powstał przy współpracy wielu osób, m.in. społeczników oraz ekspertów z różnych dziedzin. Przygotowania do powstania programu trwały kilka miesięcy. Słuchaliśmy przede wszystkim Was Mieszkańców. Wszystko spisaliśmy, przeanalizowaliśmy, sprawdziliśmy możliwość realizacji. Dzisiaj chcemy zaprezentować cele, które uznajemy za najbardziej pilne. Takie, których realizacja poprawi jakość życia mieszkańców w naszej gminie. Nasze propozycje opierają się na konkretnych rozwiązaniach, nie na pustych obietnicach. I co najważniejsze, wszystkie są możliwe do wykonania i jak najbardziej realne finansowo.

Liczymy na Wasze wsparcie i Wasze głosy, aby razem działać na rzecz naszej gminy.

Dbałość o potrzeby Mieszkańców:
• Wprowadzimy bezpłatne karnety wstępu na basen dla uczniów szkół podstawowych mieszkających w naszej gminie.
• Zadbamy o bezpłatną ofertę zajęć kulturalnych i sportowych.
• Poprzez stypendia otoczymy wsparciem dzieci szczególnie uzdolnione.
• Zwiększymy korzyści płynące z karty błoniaka (w tym specjalne warunki dla osób z niepełnosprawnością).
• Wprowadzimy program “Małych grantów” na wsparcie inicjatyw młodzieżowych.
• Zorganizujemy turnieje gier komputerowych.
• Zaprosimy na programy profilaktyki zdrowotnej seniorów.
• Zapewnimy dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej oraz dostęp 24h do apteki.
• Wprowadzimy program “dobre emocje”- przeciwdziałanie depresji dzieci i młodzieży.
• Wdrożymy program “Serce Błonia” – rewitalizacja betonowego rynku w Błoniu w miejsce przyjazne, ekologiczne i użyteczne dla mieszkańców z małą architekturą, miejscami do odpoczynku oraz miejscem na cykliczną cotygodniową scenę młodych.
• Zadbamy o bezpieczeństwo na drogach gminnych poprzez m.in. odpowiednie oznakowanie, oświetlenie, zmianę organizacji ruchu, w razie konieczności przebudowę skrzyżowań.
• Przygotujemy gminny plan ochrony mieszkańców na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych lub zagrożenia.

Kreatywność, nowoczesność i innowacyjność w samorządzie: Cenimy nowoczesne technologie.
• Wprowadzimy kulturę organizacyjną samorządu, która będzie promować empatię, szacunek i profesjonalizm w relacjach z mieszkańcami – zorganizujemy cykl szkoleń dla pracowników urzędu z zakresu zarówno przepisów, jak i z zakresu doskonalenia umiejętności miękkich dotyczących kontaktu z mieszkańcem aby zapewnić profesjonalną, miłą i pomocną obsługę.
• Wprowadzimy narzędzie e-urząd Błonie wraz z aplikacją komunikującą mieszkańcom najistotniejsze dla nich informacje.
• Usprawnimy błoński monitoring, dofinansujemy jego obsługę, aby w czasie rzeczywistym móc podejmować skuteczne interwencje, jednocześnie będziemy próbowali zwiększyć liczbę policjantów lub podejmiemy współpracę ze specjalistyczną firmą do patrolowania.

Dbałość o finanse gminy i inwestycje potrzebne mieszkańcom:
• Transparentne wydatkowanie środków z budżetu gminy – pełen wgląd do dokumentów dla każdego mieszkańca.
• Realizacja inwestycji gminnych po solidnych konsultacjach społecznych.
• Plany zagospodarowania przestrzennego – spójne i zgodne z polityką zrównoważonego rozwoju.
• Zweryfikujemy i zaplanujemy budowę żłobka publicznego.
• Wybudujemy wielopoziomowy parking publiczny.
• Zorganizujemy sensoryczny plac zabaw dla dzieci potrzebujących specjalnego wsparcia.
• Rozpoczniemy budowa mieszkań socjalnych oraz mieszkań na wynajem (mieszkań komunalnych) dla osób, których nie stać na kupno mieszkania na kredyt.
• Opracujemy transparentny plan/harmonogram budowy i remontu dróg w gminie.
• Wprowadzimy transparentną politykę dotyczącą zasad przejmowania na rzecz gminy gruntów wyznaczonych na drogi.
• Podpiszemy umowę na bilet metropolitalny.
• Dołożymy starań i zaplanujemy środki, aby po latach obietnic przyłączyć Błonie do II strefy.
• Doprowadzimy do uwzględnienia w planach infrastruktury drogowej Mazowsza budowę obwodnicy wschodniej Błonia wyprowadzającej ruch poza miasto.

Zrównoważony rozwój i dbałość o obszary wiejskie:
• Będziemy skutecznie i nowocześnie zarządzać miastem i gminą, dbając o równowagę między rozwojem miejskim a wsparciem dla obszarów wiejskich. Każdy mieszkaniec, niezależnie od miejsca zamieszkania zasługuje na równy dostęp do środków, inwestycji i tego co oferuje gmina.
• Na wsiach gminnych zainwestujemy w budowę ścieżek rowerowych, chodników, wodociągów tam gdzie jest ich brak, w oświetlenie.
• Zieleń i zabudowa – harmonia i dostosowanie nowopowstających obiektów budowlanych do otoczenia. Podejmiemy rozsądną politykę dotyczącą nasadzeń zieleni. Przy drogach będziemy propagować żywopłoty jako pierwszą zaporę wchłaniającą spaliny samochodowe.
• Wprowadzimy pilotażowy program dotyczący indywidualnej segregacji odpadów oparty na montażu pojemników, które ważą wrzucane tam śmieci i właściwie posegregowane odpady. System pozwala na rozliczenie się mieszkańca za faktycznie wygenerowane (w kg) przez niego śmieci.

Na realizację naszego programu oprócz środków z zarządzanego efektywnie budżetu gminy, postaramy się pozyskać środki z zewnątrz. Bardzo istotne jest, aby nie zadłużać gminy jeszcze bardziej, niż ma to miejsce obecnie (62 mln długu). Jest wiele niewykorzystanych dotacji rządowych. Czas to zmienić. Czas, aby nasza gmina wyszła z przeciętności. Stała się nowoczesną, nie tylko w długofalowych planach, ale już teraz. Nie musimy na to czekać jak na obwodnicę, czy II strefę lub wiadukt kolejne 20 lat.

Liczymy na Państwa głosy – Błonie potrzebuje zmian! Samorząd dla Mieszkańców!
Wybierzcie mądrze dla lepszego jutra, wybierzcie właściwą drogę dla rozwoju naszego miast i gminy!

KWW Marzeny Cichewicz Projekt Błonie Samorząd dla Mieszkańców