Home

Marzena Cichewicz
01

Marzena Cichewicz - Twoja kandydatka na Burmistrza. Samorząd dla Mieszkańców!

Nazywam się Marzena Cichewicz (z domu Kowalczyk). Kandyduję na burmistrza Błonia oraz na radną Rady Miejskiej. Posiadam wykształcenie wyższe. Od 25 lat wraz z mężem prowadzę firmę usługową. W życiu zawodowym pełniłam funkcje kierownicze wyższego szczebla w międzynarodowych firmach i korporacjach.

Błonie to mój dom. Pochodzę z rodziny nauczycielskiej. Mam udane małżeństwo i dwoje dorosłych dzieci. W 2018 r. uzyskałam mandat radnej Rady Miejskiej w Błoniu. Praca w Radzie Miejskiej utwierdziła mnie w przekonaniu, iż w naszej gminie potrzebne są zmiany i świeże spojrzenie na liczne problemy doskwierające społeczności lokalnej.

Jestem konsekwentna w działaniu. Decyzje jakie podejmuje są przemyślane i adekwatne do sytuacji/potrzeb. 

Zawsze słucham opinii osób z którymi współpracuje.

02

Poprawimy komfort życia


Moimi priorytetami w pracy Burmistrza będą:

1. Dbałość o potrzeby Mieszkańców.

2.  Kreatywność, nowoczesność, innowacyjność w samorządzie.

3. Dbałość o finanse gminy i inwestycje potrzebne mieszkańcom.

4. Zrównoważony rozwój i dbałość o obszary wiejskie.

Zagłosujcie na mnie! Zagłosujcie na lepsze jutro dla Błonia - "Samorząd dla Mieszkańców".

Marzena Cichewicz

Wywiad z kandydatką na Burmistrza

Odtwórz wideo
03

Kandydaci na radnych
okręg nr 1

Kandydaci na radnych
okręg nr 2

Kandydaci na radnych
okręg nr 3

04

Nasz program w pigułce



1. Dbałość o potrzeby Mieszkańców: Bezpieczeństwo. Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości opieki zdrowotnej (w tym apteka 24h). Bezpłatne zajęcia dla dzieci. Zadbanie o potrzeby młodzieży. Wyprowadzenie TIR z miasta. Poprawa komunikacji z Warszawą. Rozwój infrastruktury.

2. Kreatywność, nowoczesność, innowacyjność w samorządzie: Zadbam o wysoką jakość świadczonych usług urzędowych. Wprowadzę kulturę organizacyjną samorządu, która będzie promować empatię, szacunek i profesjonalizm w relacjach z mieszkańcami.

3. Dbałość o finanse gminy i inwestycje potrzebne mieszkańcom: Cele - odpowiedzialne i transparentne zarządzanie budżetem gminy oraz realizowanie inwestycji, które odpowiadają rzeczywistym potrzebom mieszkańców.

4. Zrównoważony rozwój i dbałość o obszary wiejskie: Cel - skutecznie i nowocześnie zarządzać miastem i gminą, dbając o równowagę między rozwojem miejskim a wsparciem dla obszarów wiejskich.

Wiedzę i doświadczenie zawodowe przełożę na realizację powyższych priorytetów i konkretnych zadań.

Zagłosujcie na mnie! Zagłosujcie na lepsze jutro dla Błonia - "Samorząd dla Mieszkańców".

Marzena Cichewicz



Marzena Cichewicz - Twoja kandydatka na Burmistrza. Samorząd dla Mieszkańców!