Barbara Zielińska-Ziarek

Barbara Zielińska – Ziarek
kandydatka na radną

Nazywam się Barbara Zielińska-Ziarek. 

Kandyduję do Rady Miejskiej, aby dać głos ludziom, słuchać, a potem rzetelnie i z zaangażowaniem działać w Waszym interesie. 

Nasza gmina ma ogromny potencjał i jestem pewna, że  może się w niej żyć wygodniej, aktywniej i ciekawiej. 

Będę działać na rzecz tego, by młodzież miała możliwość rozwijania swoich pasji. Uważam, że potrzebna jest bogata oferta bezpłatnych zajęć edukacyjnych, kulturalnych i sportowych dla wszystkich mieszkańców.

Chcę doprowadzić do tego, by przejazd przez Błonie nie zajmował więcej czasu niż podróż do Warszawy. Transport powinien być zrównoważony i dostosowany do potrzeb mieszkańców. 

Już jako nastolatka działałam jako wolontariuszka w organizacjach pozarządowych na terenie gminy Błonie i realizowałam się w pracy z dziećmi i młodzieżą. Brałam też udział w projektach kulturowych, językowych i teatralnych. 

Interesują mnie kwestie społeczne i edukacyjne, dlatego ukończyłam studia magisterskie na trzech kierunkach: filologia polska, filologia angielska oraz wiedza o kulturze amerykańskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyłam też Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.  

Od ponad dwudziestu lat pracuję jako nauczycielka. Uczę, bo lubię współpracować i wymieniać doświadczenia. Dzięki temu uczę się patrzeć na świat z różnych perspektyw. W swoich działaniach jestem konsekwentna, skuteczna i zaangażowana.

Wierzę, że te doświadczenia pomogą mi działać w Waszym imieniu, aby nasza gmina rozwijała się prężnie i nowocześnie.