Maciej Dunajewski

Maciej Dunajewski
kandydat na radnego

Maciej Dunajewski

Nazywam się Maciej Dunajewski.

Miałem już okazję pełnić funkcję radnego w Radzie Gminy Błonie VII kadencji 2014-2018.

Tamten czas w moim wydaniu koncentrował się na kilku lokalnych zagrożeniach pojawiających się w okręgu wyborczym, który miałem zaszczyt reprezentować.

Bycie radnym nierzadko wymagało ode mnie wyjścia z tzw. „strefy komfortu”, jednakże niejako przy okazji, a może jednak przede wszystkim, dane było mi poznać osobiście wielu wartościowych mieszkańców naszej Gminy.

Tamten czas nauczył mnie też tego, że chociaż w deklaracjach wszyscy startujący do organów naszej Gminy chcą dla Niej dobrze, to jednak pomysły i rodzące się przy tym konflikty potrafią osiągać całkiem spore rozmiary. 

Zawodowo zajmuję się prawem, stąd też w życiu kieruję się legalistycznym podejściem do różnych spraw czy tez zwykłych codziennych czynności. Przy czym zawsze szukam praktycznego przełożenia przepisów prawa na życie, na ich praktyczne zastosowanie. Prawo ma być po coś, ma rozwiązywać lub regulować określone kwestie, i przede wszystkim tworzone winno być tak, aby poszanowanie dla prawa było naturalne. 

Pochodzę ze wsi gdzie obecnie żyję, więc problemy miasta nie są moją bezpośrednią codziennością. Niemniej uważam, że jest jeden główny problem, który łączy wszystkich naszych mieszkańców, a także osoby tylko przejeżdżające przez Błonie – brak obwodnicy Błonia!

Powstanie obwodnicy to już od dawna konieczność w Błoniu, uważam, to za najważniejsze z zadań, które stoi przed kolejną radą gminy oraz burmistrzem Błonia. 

W związku z posiadanym doświadczeniem nie są mi również obce kwestie związane w branżą wodociągowo-kanalizacyjną. W tym zakresie mógłbym wspierać pracę rady posiadanym doświadczeniem. 

Jestem także zwolennikiem planowania inwestycji, tak aby Ci mieszkańcy, którzy czekają na „swoją” gminną inwestycje, mieli pewność jej realizacji zgodnie z określonym planem inwestycji.

Jako radny będę otwarty na głosy mieszkańców – Państwa głosy – w sprawach, które są dla Państwa ważne. Zachęcam do głosowania na moją osobę!

Maciej Dunajewski