Marzena Cichewicz

Marzena Cichewicz
kandydatka na Burmistrza Błonia oraz radną

Marzena Cichewicz

Marzena CichewiczTwoja kandydatka na Burmistrza Błonia oraz radną Rady Miejskiej!

Samorząd dla Mieszkańców!

Szanowni Państwo,

pragnę przybliżyć Państwu swoją osobę jako kandydatki na stanowisko burmistrza Błonia oraz radnej Rady Miejskiej. Byłoby dla mnie wielkim zaszczytem móc reprezentować Was i Wasze potrzeby jako burmistrz.

Błonie jest moim domem od urodzenia. Pochodzę z rodziny od pokoleń związanej z nauczycielstwem i edukacją. Moja mama przez prawie 45 lat była nauczycielką w Szkole Podstawowej nr 3 i Szkole Podstawowej nr 2 w Błoniu oraz błońskim liceum. Brat uczył w naszych błońskich szkołach języka niemieckiego. Obecnie rodzinną tradycję w zawodzie kultywuje bratanica. Moj tata zmarł młodo, gdy miałam 13 lat. Wychowanie w rodzinie nauczycielskiej nauczyło mnie empatii i szacunku do ludzi oraz wartości odpowiedzialności społecznej.

Jestem osobą niezależną, bezpartyjną, spełnioną rodzinnie i zawodowo. Mam udane małżeństwo i dwoje wspaniałych dorosłych dzieci. Syn Wiktor jest lekarzem stomatologiem, a córka Magdalena magistrem sztuki i grafikiem komputerowym. Mąż Tomasz to wyjątkowy człowiek, który miłością i wsparciem otoczył mnie i dzieci po tragicznej śmierci mojego pierwszego męża. Wydarzenie to na zawsze zmieniło moje życia, ale pozwoliło zrozumieć, że największą wartością jest drugi człowiek, zdrowie i rodzina.

Od zawsze interesowały mnie kwestie z zakresu zarządzania i finansów, dlatego ukończyłam studia na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem oraz na kierunku transport i spedycja. Od ponad 25 lat jestem przedsiębiorcą, wspólnie z mężem prowadzimy z sukcesem rodzinną firmę usługową. W życiu zawodowym pełniłam funkcje kierownicze wyższego szczebla w międzynarodowych firmach i dużych korporacjach. Obecnie jestem kierownikiem placówki terenowej KRUS w Błoniu.

Interesuję się malarstwem, muzyką i psychologią, ale moją prawdziwą pasją jest praca społeczna. W 2018 roku Mieszkańcy gminy Błonie obdarzyli mnie zaufaniem i zostałam wybrana do reprezentowania ich spraw i potrzeb w Radzie Miejskiej Błonia. W 2019 roku wraz z grupą społeczników założyłam Stowarzyszenie Projekt Błonie – którego m.in. głównym celem jest informowanie lokalnej społeczności o działaniach błońskich władz gminnych. Naszym sukcesem jest miesięcznik PIN – który będąc poczytnym periodykiem, przybliża mieszkańcom pracę organów gminy i podejmowane przez nie decyzje oraz inspiruje ciekawymi artykułami historycznymi, popularnonaukowymi, kulturalnymi. Nasza gazeta zainspirowała także błoński ratusz, który po wielu latach wydawania BIS zmienił jego przaśny desing na nowoczesny na wzór PIN. Powstał też FP Gminy na Facebook – nasze hasło “Wyznaczamy nowe standardy” nabrało tym samym realnej formy, na czym wyłącznie skorzystali mieszkańcy.

W mojej pracy w Radzie Miejskiej ważny jest dla mnie przede wszystkim kontakt z mieszkańcami. Prowadzenie aktywnego dialogu społecznego postrzegam jako swój wielki sukces. Zawsze jestem do dyspozycji, zawsze odpowiadam na wiadomości. Największą satysfakcję czerpię z pomocy mieszkańcom. Osoby, które zwróciły się do mnie, nie pozostały zostawiane same sobie, zdecydowanej większości udało mi się pomóc. Dzięki podejmowanym przeze mnie i mieszkańców działaniom udało się powstrzymać w Błoniu budowę miejsca składowania odpadów spożywczych, powstrzymać budowę betoniarni, doprowadzić do remontu ul. Solidarności. Aktywnie działałam także w sprawie II strefy ZTM dla naszej gminy (petycje, pisma, uchwała) oraz w sprawie drogi wojewódzkiej DW 579.

Praca w Radzie Miejskiej utwierdziła mnie również w przekonaniu, iż w naszej gminie potrzebne są zmiany i świeże spojrzenie na liczne problemy doskwierające społeczności lokalnej. Widząc pracę radnych, sposób zarządzania gminą, sposób podejmowania kluczowych decyzji, sposób komunikacji z mieszkańcami, ze smutkiem stwierdziłam, że rutyna i uzależnienie od decyzji jednej osoby nie przekłada się na dobro lokalnej społeczności, na transparentność decyzji czy możliwość optymalnego wykorzystania środków, jakimi dysponuje gmina. Stąd moja decyzja o utworzeniu KWW Marzeny Cichewicz Projekt Błonie Samorząd dla Mieszkańców oraz start w wyborach samorządowych ze świetnymi ludźmi, którzy tworzą mój komitet – za co serdecznie im dziękuję .

Dlaczego warto, abyście w wyborach samorządowych 7 kwietnia br. oddali swój głos na mnie?

Jestem konsekwentna w działaniu. Decyzje, jakie podejmuję, są przemyślane i adekwatne do sytuacji i potrzeb. Planuję działania, analizuję sytuację i potrzeby, zakładam kilka scenariuszy i biorę pod uwagę ryzyka, jakie mogą się pojawić. Zawsze słucham opinii osób, z którymi współpracuję.

Moimi priorytetami w pracy Burmistrza są:

1. Dbałość o potrzeby Mieszkańców: Bezpieczeństwo. Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości opieki zdrowotnej (w tym apteka 24h). Bezpłatne zajęcia dla dzieci. Zadbanie o potrzeby młodzieży. Wyprowadzenie TIR z miasta. Poprawie komunikacji z Warszawą (bilet metropolitarny). Rozwój infrastruktury (w tym także tej zapewniającej bezpieczeństwo mieszkańców na wypadek sytuacji kryzysowych).

2. Kreatywność, nowoczesność, innowacyjność w samorządzie: Zadbam o wysoką jakość świadczonych usług urzędowych. Wprowadzę kulturę organizacyjną samorządu, która będzie promować empatię, szacunek i profesjonalizm w relacjach z mieszkańcami. Każdy mieszkaniec będzie mógł liczyć na profesjonalne podejście i rzetelne załatwienie swoich spraw.

3. Dbałość o finanse gminy i inwestycje potrzebne mieszkańcom: Jawne i transparentne zarządzanie gminą – wszystko do wglądu dla mieszkańca. Cele – odpowiedzialne i transparentne zarządzanie budżetem gminy oraz realizowanie inwestycji, w tym właściwy nadzór nad wykonawstwem. Inwestycje będą odpowiadać rzeczywistym potrzebom mieszkańców.

4. Zrównoważony rozwój i dbałość o obszary wiejskie: Cel – skutecznie i nowocześnie zarządzać miastem i gminą, dbając o równowagę między rozwojem miejskim a wsparciem dla obszarów wiejskich. Każdy mieszkaniec, niezależnie od miejsca zamieszkania, zasługuje na równy dostęp do środków, inwestycji i tego, co oferuje gmina.

Moją wiedzę i doświadczenie zawodowe przełożę na realizację powyższych priorytetów i konkretnych zadań.
Bardzo poważnie i rzetelnie podchodzę do składanych zobowiązań. Wiem, że zadania mogę zrealizować bez problemu, ponieważ pomagają mi i współpracują ze mną świetni, kompetentni fachowcy z różnych dziedzin, a moi kandydaci na radnych to wspaniali ludzie zaangażowani w sprawy społeczne, otwarci i gotowi pracować na rzecz mieszkańców całej naszej gminy oraz realizować wskazane priorytety – wiemy, jak to zrobić.

Zagłosujcie na mnie! Zagłosujcie na nas, na lepsze jutro dla Błonia – “Samorząd dla Mieszkańców”, wybierz lepszą drogę dla Błonia.

Marzena Cichewicz

Zachęcam Państwa do zapoznania się z pełnym programem mojego KWW Marzeny Cichewicz Projekt Błonie Samorząd dla Mieszkańców, który dostępny jest w zakładce “program wyborczy”.